Pakiety badań ALAB laboratoria

Jednym z elementów zdrowego stylu życia jest świadome kontrolowanie stanu swojego zdrowia poprzez regularne wykonywanie profilaktycznych badań laboratoryjnych.

Wszystkie badania wykonywane są na miejscu przez kwalifikowaną pielęgniarkę z Laboratorium ALAB, po wcześniejszej rezerwacji terminu.

Pakiety badań profilaktycznych

Dzięki tym badaniom można wykrywać różne schorzenia we wczesnych stadiach choroby, nawet przed wystąpieniem jej objawów. Uzyskanie takiej informacji, umożliwia szybkie rozpoczęcie odpowiedniego leczenia, dzięki któremu zwiększa się szansa wyleczenia, a przynajmniej spowolniony zostaje rozwój choroby.

Pakiet ogólny – polecany przed wizytą dietetyczną

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:

• ocenę poprawności funkcjonowania układu krwiotwórczego i układu immunologicznego
• sprawdzenie ewentualnej obecności stanu zapalnego
• ocenę poprawności funkcjonowania nerek
• ocenę stanu gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu
• ocenę stanu gospodarki lipidowej (metabolizmu cholesterolu)
• ocenę stanu gospodarki węglowodanowej (metabolizm glukozy).

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

• Morfologia krwi obwodowej
• Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
• Badanie ogólne moczu
• Elektrolity w surowicy (sód, potas, chlorki)
• Profil lipidowy (cholesterol, cholesterol HDL, cholesterol LDL, triglicerydy)
• Glukoza
• Kwas moczowy w surowicy
• Kreatynina w surowicy

Pakiet dietetyczny kompleksowy

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

• Morfologia krwi obwodowej
• Rozmaz krwi
• Badanie ogólne moczu
• Glukoza
• AST
• ALT
• ALP
• GGTP
• CK
• Sód, potas, wapń, magnez, żelazo
• Profil lipidowy (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, triglicerydy)
• Kreatynina w surowicy
• TSH
• Witamina B12
• Ferrytyna
• Witamina 25(OH)D Total
• Albumina w surowicy
• CRP-ilościowe
• Transferyna
• TIBC całkowita zdolność wiązania żelaza
• Mocznik w surowicy
• Homocysteina
• Kwas moczowy w surowicy
• Amylaza w surowicy

Pakiet Kobiety 40+

Jesteś kobietą aktywną, chcesz w pełni korzystać z życia realizując swoje plany i marzenia. Masz świadomość, że zależy to od dobrego stanu zdrowia. Wiesz też, że wkraczasz w wiek kiedy mogą pojawiać się problemy związane z cukrzycą, chorobami kości, nerek, a także pierwsze objawy menopauzy. Dlatego też, badania laboratoryjne są niezbędne, aby upewnić się, że jesteś w stanie dobrego zdrowia. Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają ocenę ogólnego stanu zdrowia, metabolizmu kości oraz sprawdzenie potencjalnych zmian hormonalnych związanych z menopauzą.

Pakiet Kobiety 40+ Podstawowy

W skład PAKIETU PODSTAWOWEGO wchodzą następujące badania:

• Morfologia krwi obwodowej
• Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
• Badanie ogólne moczu
• Cholesterol i triglicerydy
• Glukoza
• Kwas moczowy w surowicy
• Kreatynina w surowicy
• Wapń w surowicy
• Magnez w surowicy
• Hormon folikulotropowy (FSH)
• Hormon tyreotropowy (TSH)

Pakiet Kobiety 40+ Rozszerzony

W skład PAKIETU ROZSZERZONEGO wchodzą następujące badania:

• Morfologia krwi obwodowej
• Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
• Badanie ogólne moczu
• Cholesterol i triglicerydy
• Glukoza
• Kwas moczowy w surowicy
• Kreatynina w surowicy
• Wapń w surowicy
• Magnez w surowicy
• Hormon folikulotropowy (FSH)
• Hormon tyreotropowy (TSH)
• Elektrolity w surowicy (sód, potas, chlorki)
• Cholesterol HDL, cholesterol LDL
• Fosforany w surowicy
• Estradiol

Pakiet Mężczyzny 40+

Postęp cywilizacyjny, nawał pracy, ciągły pośpiech powodują, że zapominamy o swoim zdrowiu. Tymczasem, aktywny mężczyzna po czterdziestym roku życia jest narażony na choroby cywilizacyjne takie jak miażdżyca i choroba wieńcowa, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze. Dodatkowo, mogą pojawiać się problemy z oddawaniem moczu, których przyczyną może być przerost gruczołu sterczowego (krokowego) o łagodnym lub złośliwym charakterze. Dlatego, aby jak najdłużej być aktywnym zawodowo i fizycznie, warto jest czasem zwolnić tempo życia i skontrolować stan swojego zdrowia. Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają ocenę ogólnego stanu zdrowia, sprawdzenie potencjalnych zmian związanych z przerostem gruczołu sterczowego oraz funkcjonowaniem tarczycy.

Pakiet Mężczyzny 40+ Podstawowy

W skład PAKIETU PODSTAWOWEGO wchodzą następujące badania:

• Morfologia krwi obwodowej
• Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
• Badanie ogólne moczu
• Profil lipidowy (cholesterol, triglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL)
• Glukoza
• Kwas moczowy w surowicy
• Kreatynina w surowicy
• Antygen swoisty dla stercza (PSA)
• Magnez w surowicy

Pakiet Mężczyzny 40+ Rozszerzony

W skład PAKIETU ROZSZERZONEGO wchodzą następujące badania:

• Morfologia krwi obwodowej
• Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
• Badanie ogólne moczu
• Profil lipidowy (cholesterol, triglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL)
• Glukoza
• Kwas moczowy w surowicy
• Kreatynina w surowicy
• Antygen swoisty dla stercza (PSA)
• Magnez w surowicy
• Elektrolity w surowicy (sód, potas, chlorki)
• Hormon tyreotropowy (TSH)

Pakiety badań zdrowotnych

Pakiet tarczycowy

Tarczyca jest narządem wytwarzającym hormony (tyroksynę, trijodotyroninę i kalcytoninę) regulujące szybkość przemiany materii w organizmie. Zaburzenia funkcji tarczycy dzieli się na niedoczynność oraz nadczynność. W niedoczynności tarczycy obserwujemy między innymi wzrost masy ciała, trudności z koncentracją, zaś w nadczynności – obniżenie wagi ciała, zaburzenia rytmu serca, nerwowość i inne.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają w przypadku pacjentów niezdiagnozowanych:
• rozpoznanie ewentualnych zaburzeń funkcji tarczycy
• sprawdzenie czy wykryte zaburzenie ma charakter nadczynności czy niedoczynności.

W skład PAKIETU PODSTAWOWEGO wchodzą następujące badania:

• Hormon tyreotropowy (TSH)
• Tyroksyna wolna (fT4)

Podjęcie prawidłowego leczenia zaburzeń funkcji tarczycy wymaga określenia przyczyny choroby. W tym celu bada się stężenie hormonów tarczycowych i określa się ewentualną obecność autoprzeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej (niedoczynność, choroba Hashimoto) i przeciwko tyreoglobulinie. Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają identyfikację przyczyny zaburzeń funkcji tarczycy.

W skład PAKIETU ROZSZERZONEGO wchodzą następujące badania:

• Hormon tyreotropowy (TSH)
• Tyroksyna wolna (fT4)
• Trijodotyronina wolna (fT3)
• Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (anty-TPO)
• Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (anty-TG)

Pakiet oceny ryzyka miażdżycy

Miażdżyca jest przewlekłą chorobą zwyrodnieniową tętnic, polegającą na gromadzeniu się w ścianach naczyń tętniczych cholesterolu i innych lipidów czemu towarzyszą zmiany struktury ściany naczynia, co w następstwie powoduje powstanie blaszki miażdżycowej i zmniejszenie światła naczynia wraz ze spadkiem jego elastyczności.
Takie zmiany mogą prowadzić do zamknięcia światła naczynia i niedokrwienia np. serca (choroba niedokrwienna serca, zawał) lub mózgu (udar niedokrwienny). Zmiany elastyczności ścian tętnic są także przyczyną pęknięć i tętniaków naczyń. Czynnikiem związanym z ryzykiem rozwoju miażdżycy jest homocysteina.
Miażdżyca rozwija się głównie u mężczyzn. Rozwój choroby można spowolnić poprzez zdrowy styl życia i eliminację potencjalnych czynników ryzyka, co prowadzi do zmniejszenia możliwości wystąpienia zawału serca w przyszłości.
Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają ocenę ryzyka rozwoju tej choroby.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

• Profil lipidowy (cholesterol, triglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL metodą bezpośrednią)
• Homocysteina

Pakiet metaboliczny

Pakiet metaboliczny Odczuwasz dolegliwości wieku średniego o nieznanym pochodzeniu powodujące zaburzenia funkcji metabolicznych organizmu? Jako przesiew zleć wykonanie kilku prostych testów w pakiecie, które wskażą na to czy jest się czym martwić. Badania wchodzące w skład pakietu wskażą czy takie narządy jak trzustka, wątroba, nerki i układ kostny funkcjonują prawidłowo.

W skład PAKIETU PODSTAWOWEGO wchodzą następujące badania:

• Glukoza
• Cholesterol i triglicerydy
• Kwas moczowy w surowicy
• Kreatynina w surowicy
• Albumina
• Bilirubina całkowita
• Sód i potas w surowicy
• Wapń w surowicy
• Żelazo w surowicy
• Aminotransferaza alaninowa (ALT)
• Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

W skład PAKIETU ROZSZERZONEGO wchodzą następujące badania:

• Glukoza
• Cholesterol i triglicerydy
• Kwas moczowy w surowicy
• Kreatynina w surowicy
• Albumina
• Bilirubina całkowita
• Sód i potas w surowicy
• Wapń w surowicy
• Żelazo w surowicy
• Aminotransferaza alaninowa (ALT)
• Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
• Mocznik w surowicy
• Białko całkowite w surowicy
• Magnez w surowicy
• Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

Pakiet wątrobowy

Wątroba to narząd o wielu funkcjach metabolicznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego. W wątrobie zachodzi produkcja białek osocza, np. białek niezbędnych w procesie krzepnięcia krwi, a także produkcja i wydzielanie żółci. Wątroba bierze udział w przemianach cholesterolu, magazynuje niektóre witaminy oraz neutralizuje toksyny takie jak alkohol etylowy, leki, zanieczyszczenia pochodzące ze środowiska. Zaburzenia prawidłowej funkcji wątroby mogą być spowodowane nadużywaniem alkoholu oraz zakażeniami wirusami takimi jak HBV, HCV. Ze względu na niezbędny charakter każdego z procesów zachodzących w wątrobie, badania poprawności działania tego narządu mają na celu skontrolowanie jego funkcji oraz sprawdzenie przyczyny ewentualnej dysfunkcji.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:

• ocenę stopnia uszkodzenia (integralności) komórek wątrobowych
• ocenę funkcji metabolicznych i wydzielniczych
• ocenę funkcji wydalniczych - sprawdzenie statusu serologicznego odnośnie wirusów powodujących zakażenia wątroby.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

• Aminotransferaza alaninowa (ALT)
• Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
• Fosfataza alkaliczna (ALP)
• Bilirubina całkowita
• Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
• Antygen HBs (HBsAg)
• Przeciwciała przeciw HCV (anty-HCV)
• Albumina

Pakiet trawienny

Odczuwasz stały lub okresowo powracający stan dyskomfortu umiejscowiony w jamie brzusznej. Masz często pojawiającą się zgagę, uczucie złego samopoczucia po spożyciu niektórych pokarmów, naprzemienne zaparcia i biegunki. Proponowany pakiet badań pozwoli wstępnie ustalić prawdopodobną przyczynę i lokalizację zaburzenia.
Badania wchodzące w skład pakietu wskażą czy takie narządy jak żołądek, jelita, trzustka, wątroba czy nerki funkcjonują prawidłowo i ewentualnie określą przypuszczalną przyczynę lub lokalizację zaburzenia wywołującego dyskomfort.

W skład PAKIETU PODSTAWOWEGO wchodzą następujące badania:

• Morfologia krwi obwodowej
• Badanie ogólne moczu
• Białko C-reaktywne (CRP)
• Amylaza
• Kreatynina w surowicy
• Aminotransferaza alaninowa (ALT)
• Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
• Helicobacter pylori IgG
• Kał (badanie ogólne)

W skład PAKIETU ROZSZERZONEGO wchodzą następujące badania:

• Morfologia krwi obwodowej
• Badanie ogólne moczu
• Białko C-reaktywne (CRP)
• Amylaza
• Kreatynina w surowicy
• Aminotransferaza alaninowa (ALT)
• Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
• Helicobacter pylori IgG
• Kał (badanie ogólne)
• Lipaza
• Mocznik w surowicy
• Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
• Fosfataza alkaliczna (ALP)
• Kał (badanie parazytologiczne)
• Kał (krew utajona)

Pakiet osteoporozy

Osteoporoza to choroba polegająca na zmniejszeniu masy kostnej i osłabieniu struktury przestrzennej kości, skutkiem czego nawet niewielkie urazy mogą prowadzić do złamania kości. Osteoporoza to choroba rozwijająca się z wiekiem, przy czym dotyczy głównie kobiet po okresie menopauzy. Zmniejszenie masy kostnej może również być związane z nieprawidłową dietą oraz zażywaniem niektórych leków.
Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają ocenę stanu metabolizmu kości, ze szczególnym uwzględnieniem statusu uwalniania z kości jonów wchodzących w skład jej struktury. Oznaczenia fosfatazy alkalicznej oraz wapnia i fosforu oceniane łącznie pozwalają na ewentualne rozpoznanie zaburzeń tworzenia i wapnienia kości, gospodarki witaminy D3, a w efekcie umożliwiają wczesne zapobieganie i leczenie chorób kości (np. osteoporozy).

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

• Wapń w surowicy
• Fosforany w surowicy
• Fosfataza alkaliczna (ALP)
• Albumina

Pakiet trzustkowy

Trzustka to narząd o dwóch funkcjach wydzielniczych. Pierwsza to produkcja i wydzielanie do dwunastnicy tzw. soku trzustkowego (trawiennego) zawierającego enzymy niezbędne w procesie trawienia pokarmu. Druga funkcja trzustki związana jest z produkcją i wydzielaniem hormonów biorących udział w przemianach metabolicznych organizmu, a w szczególności insuliny, hormonu regulującego stężenie glukozy we krwi. Zmniejszone wydzielanie insuliny prowadzi do rozwoju cukrzycy. Zaburzenia funkcji wydzielniczych trzustki mogą być spowodowane przez kamienie żółciowe i nadużywanie alkoholu.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:

• sprawdzenie ewentualnej obecności przewlekłego lub ostrego stanu zapalnego trzustki
• ocenę funkcji wydzielniczej trzustki.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

• Amylaza w surowicy
• Amylaza w moczu
• Glukoza
• Lipaza

Pakiet anemii

Utrzymuje się u Ciebie stan złego samopoczucia, osłabienia i apatii, pomimo tego, że prawidłowo się odżywiasz i prowadzisz zdrowy tryb życia. Sprawdź czy nie występuje u Ciebie anemia (niedokrwistość niedoborowa lub niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych). Są trzy główne przyczyny niedokrwistości: nadmierna utrata krwi (np. obfite miesiączki u kobiet, przewlekłe utajone krwawienie z przewodu pokarmowego), nieprawidłowa erytropoeza (wytwarzanie zmniejszonej ilości krwinek często o nieprawidłowym kształcie, wielkości i wybarwieniu) i nadmierna hemoliza krwinek (hemoliza wewnątrznaczyniowa). Najczęściej występująca niedokrwistość to niedokrwistość z niedoboru żelaza, która najczęściej występuje wśród młodych kobiet, które mają obfite miesiączki, u kobiet ciężarnych i u osób w podeszłym wieku.
Badania wchodzące w skład pakietu pozwolą sprawdzić czy występuje niedokrwistość i ustalić jej domniemaną przyczynę.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:
• Morfologia krwi obwodowej
• Retikulocyty
• Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
• Żelazo
• Ferrytyna
• Transferyna
• Witamina B12
• Białko C-reaktywne (CRP)

Pakiet alergiczny pokarmowy

Choroby alergiczne to choroby występujące u ok. 30% społeczeństwa. Najczęstszym objawem alergii jest uporczywy katar, zapalenie spojówek oraz pojawienie się wysypki. Alergia może być wywoływana przez środki chemiczne zawarte w kosmetykach i środkach czystości, sierść zwierząt, kurz, pyłki roślin oraz produkty spożywcze. Najczęściej na alergię chorują dzieci, ale zachorować mogą także dorośli.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:
• stwierdzenie ewentualnej obecności reakcji organizmu o charakterze alergicznym
• określenie alergenu odpowiedzialnego za reakcję alergiczną

W skład pakietu wchodzą następujące badania:
• Immunoglobulina IgE
• Morfologia
• Panel alergenów pokarmowych: Białko jaja, Żółtko jaja, Mleko krowie, Drożdże, Mąka pszenna, Mąka żytnia, Ryż, Soja, Orzech ziemny, Orzech laskowy, Migdał, Jabłko, Kiwi, Morela, Pomidor, Marchew, Ziemniak, Seler, Dorsz, Krewetka.

Panele alergiczne pokarmowe:

• Panel alergenów pokarmowy - mąka i mięso (10 alergenów)
Mąka pszenna, Mąka żytnia, Mąka owsiana, Ryż, Wieprzowina, Wołowina, Kurczak, Gluten, Dorsz, Krewetka
• Panel alergenów pokarmowy - warzywa (10 alergenów)
Sezam, Soja, Pietruszka, Pomidor, Marchewka, Ziemniak, Seler, Papryka, Ogórek, Kukurydza
• Panel alergenów pokarmowy - nabiał i orzechy (10 alergenów)
Białko jaja kurzego, Mleko krowie, Żółtko jaja kurzego, Kazeina, Orzech ziemny, Orzech włoski, Orzech laskowy, Migdał, Kakao, Glutaminian
• Panel alergenów pokarmowy - owoce (10 alergenów)
Truskawka, Jabłko, Kiwi, Banan, Brzoskwinia, Wiśnia, Oliwka, Morela, Arbuz, Mix cytrusów
• Panel alergenów pediatryczny/mieszany (27 alergenów)
Mieszanka Traw, Brzoza, Bylica, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Kot, Pies, Koń, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, Białko jaja, Żółtko jaja, Mleko krowie, Dorsz, Alfa-laktoalbumina, Beta-laktoglobulina, Kazeina, BSA, Mąka pszenna, Ryż, Soja, Orzeszki ziemne, Orzech laskowy, Marchew, Ziemniak, Jabłko

Diagnostyka celiakii

• Diagnostyka Celiakii: P/c przeciw gliadynie i przeciw transglutaminazie tkankowej w klasach IgA i IgG