GastroProfil

Diagnostyka zaburzeń pracy przewodu pokarmowego i tzw. Zespołu Jelita Drażliwego.

Ta niezwykle powszechna i uciążliwa dolegliwość,

jaką jest zaburzenie pracy przewodu pokarmowego i tzw. Zespół Jelita Drażliwego o podłożu nieimmunologicznym, może być trwale wyleczona – warunkiem jest jednak zdiagnozowanie przyczyn takiego stanu i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Nieprawidłowe funkcjonowanie jelita pociąga za sobą cały szereg zjawisk wtórnych. Stan zapalny w obrębie jelita, poprzez oddziaływanie na procesy wchłaniania, powoduje interakcje z florą wewnątrzjelitową, osłabiając barierę jelitową i doprowadza do wielorakich zaburzeń. Oprócz typowych dolegliwości ze strony układu pokarmowego o typie zaparć lub biegunek, często towarzyszą temu zaburzeniu dolegliwości psychiczne w rodzaju senności, wahań nastroju, drażliwości.

Całościowe badanie stanu jelit obejmuje, oprócz badania statusu flory bakteryjnej, również ocenę wydajności i zdolności trawiennych oraz stanu śluzówki jelita i powiązanego z jelitem układu odpornościowego. Umożliwia to przeglądową ocenę stanu jelita i pomaga w zaplanowaniu terapii i ewentualnie dalszej diagnostyki. Długotrwała dysbioza prowadzić może także do rozwoju innych chorób, takich jak cukrzyca, zaburzenia osobowości i nastroju, choroby reumatyczne, choroby autoimmunologiczne i szereg innych.

Zaburzenia pracy jelit o typie nieimmunologicznym mogą mieć różne przyczyny. Na pierwszy plan wysuwają się zakłócenia homeostazy układu mikroekologicznego jelita – zaburzenia w składzie flory jelitowej. Czynniki takie jak stres, leki, alkohol, nikotyna wpływają między innymi na powstawanie tego typu zaburzeń. Kolejnymi przyczynami są: niezdolność do przyswajania niektórych składników pokarmowych – szczególnie laktozy i fruktozy, niewydolność organów wewnętrznych – trzustki i wątroby oraz deficyty w metabolizmie histaminy prowadzące do wywoływania reakcji zapalnych w obrębie jelita. W zależności od czasu trwania ekspozycji, czynniki wywołujące objawy mogą być bardzo różne. Długo trwające procesy zapalne prowadzą do utraty szczelności jelita i masowej reakcji immunologicznej – co powoduje zaostrzenie objawów i pogorszenie stanu zdrowia.

Badania GastroProfil pomogą w zdiagnozowaniu przyczyn tych dolegliwości.

Oferta GastroProfil obejmuje następujące badania:

1. ORGANIX GASTRO (Pośredni test dysbiozy) - Specjalistyczna pogłębiona diagnostyka wczesnych zmian w składzie flory jelitowej oraz ocena poziomu kwasów organicznych w moczu.

2. Test kompleksowy stanu funkcjonalności jelita - Specjalistyczny całościowy pakiet badań oceniających funkcjonalność jelita, obejmujący ocenę statusu flory bakteryjnej, wydajności i zdolności trawiennych oraz stanu śluzówki jelita i powiązanego z jelitem układu odpornościowego. Umożliwia przeglądową ocenę stanu jelita i pomaga w zaplanowaniu terapii i ewentualnie dalszej diagnostyki.

Test obejmuje:
- Badanie populacji flory jelitowej (flora tlenowa i beztlenowa).
- Efektywność trawienia (skład biochemiczny).
- Elastaza trzustkowa (ocena funkcji trzustki).
- Alfa 1 antytrypsyna (marker świadczący o zwiększonej przepuszczalności śluzówki).
- Kwasy żółciowe.
- Kalprotektyna (marker stanu zapalnego jelita).
- slgA (marker stanu zapalnego).

3. Beta- defensyny - Test uzupełniający do Testu kompleksowego stanu funkcjonalności jelita. Służy ocenie funkcji i stanu śluzówki jelitowej, w kierunku procesów zapalnych.

4. EPX (Eozynofilowe białko X) - Test uzupełniający do Testu kompleksowego stanu funkcjonalności jelita. EPX stanowi odpowiedni marker do rozpoznawania i oceny jelitowych reakcji zapalnych (zwłaszcza parazytozy i alergie pokarmowe powstałe za pośrednictwem IgE są uznawane za przyczynę podwyższonych poziomów EPX). Parametr ten odgrywa również szczególną rolę w diagnostyce różnicowej zespołu jelita drażliwego jako wskaźnik w odniesieniu do niespecyficznych stanów zapalnych błon śluzowych.

5. Endotoksyna (endotoksyna LPS) - Parametr do oceny zmiany w obszarze równowagi naturalnej flory bakteryjnej jelit na korzyść bakterii gram-ujemnych i/lub zaburzenia funkcji bariery śluzówki jelit (zwiększonej przepuszczalności jelitowej), a tym samym zwiększenia przemieszczania się endotoksyn do krwioobiegu i zwiększoną dostępność aktywnego biologicznie LPS w organizmie.

6. Zonulina - Parametr do oceny funkcji bariery śluzówki jelitowej, zalecany w przypadku: schorzeń autoimmunologicznych, zwłaszcza celiakii, cukrzycy (insulino-zależnej), stwardnienia rozsianego, reumatoidalnego zapalenia stawów.

7. Test nietolerancji fruktozy (test oddechowy, 5 pomiarów) - Parametry do oceny zaburzonego trawienia i/lub nieprawidłowego wchłaniania węglowodanów: fruktozy.

8. Test nietolerancji laktozy (test oddechowy, 5 pomiarów) - Parametry do oceny zaburzonego trawienia i/lub nieprawidłowego wchłaniania węglowodanów: laktozy.

9. Test nietolerancji sorbitolu (test oddechowy, 5 pomiarów) - Parametry do oceny zaburzonego trawienia i/lub nieprawidłowego wchłaniania węglowodanów: sorbitolu.

10. Przeciwciała przeciw gliadynie i przeciw transglutaminazie tkankowej w klasach IgA i IgG - Parametry do oceny enetropatii wrażliwej na gluten, w przebiegu atypowej demonstracji nadwrażliwości pokarmowej na glutenowe frakcje białek zbóż, wykorzystywane jako markery różnicujące nadwrażliwość pokarmową glutenu (bez widocznego zaniku kosmków jelitowych) od wrodzonej enteroparii glutenozależnej (celiakii).

11. Nietolerancja histaminy - Parametry oceniające zaburzenie inaktywacji histaminy ze względu na brak enzymu diaminoksydazy (DAO) lub uszkodzenia enzymu DAO, a tym samym nietolerancję histaminy powstającą podczas zwiększonego spożywania żywności bogatej w histaminę, wzmożonej jelitowej syntezy histaminy lub nasilonego wydzielania histaminy endogennej.

Diagnostyka nietolerancji histaminy obejmuje badania:
• Diaminoksydazy
• Histamina w moczu
• Histamina w kale